Personligt

Född 1950 i Alvesta, uppväxt i Helsingborg. Nu bosatt i Farhult. Utbildad pedagog och arbetar på halvtid som bildlärare. Som konstnär i huvudsak autodidakt.

Arbetade under 70-talet i s.k. nyrealistisk anda, för att under 80-talet utvecklas mot ett abstrakt bildspråk. Nu har jag återvänt till det realistiska och söker mina motiv i naturen. Jag fascineras av träd, stenar och murar på vilka solbelysta blad- och grenverk ibland skapar spännande skuggmönster.

Tematiskt handlar det ofta om kontraster: ljus – mörker, sol – skugga, växande liv – död materia. Överallt och ständigt pågår denna kraftmätning. Med min pensel och mina färger försöker jag återge detta.